left module 2

Vijver Center

De Goudwinde wil naast een speciaalzaak vooral een trefplaats zijn waar de beginnende en ervaren vijver- en tuinliefhebber uitgebreid en professioneel geïnformeerd en geadviseerd wordt over de nieuwste trends.

left module

Bonsai Center

In het Bonsai Center kunt u terecht voor uw aankoop van prachtige binnen en buiten bonsai-bomen, maar ook alles voor de verzorging van de bonsai.

Nieuwsbrief

Duid aan voor welke nieuwsbrief
u zich wenst in te schrijven:

Iedere goedgekeurde meststof.Hoe zou ik ?

Iedere goedgekeurde meststof, is voorzien van  de letters NPK.

N is het  symbool voor Stikstof, P staat voor Fosfor en K staat voor Kalium.

Stikstof (N) wordt door de boom opgenomen en zorgt voor algemene groei.

Fosfor (P) zorgt o.a. voor de knopontwikkeling, en de eventuele bloei.

Kalium (K) zorgt er o.a. voor dat de takken goed “afharden”.

De boom krijgt hierdoor een betere stam opbouw.

Dus samengevat.

N (stikstof) = Zorgt voor de algemene groei en het opwekken ervan na de winter.

P (fosfor) = Bevorderd de ontwikkeling van knoppen en vruchten.

K (kalium) = Belangrijk voor het winterhard maken van je Bonsai.

Meststoffen worden dan ook niet anders dan in de juiste dosering, en het juiste jaargetijde toegepast.


Wat is het doel van het bemesten?

Stel, ik ben in het bezit van een Bonsai die nog in de opbouwfase zit.

Het enige doel dat is deze laten groeien van zowel stam als takken.

Ik wil immers een gezonde boom waarin ik mag of kan snoeien.

We weten dat N zorgt voor een algemene groei.

Dus we kiezen een meststof waarbij de waarde N hoog ligt.

We kiezen dan bv. 15-10-6 (NPK).

Heb ik daarentegen een boom die relatief ver ontwikkeld is, dan is de voeding uitsluitend bedoeld om de boom te onderhouden.

Ik kies dan een meststof met een veel lager N gehalte bv. 3-8-6 (NPK).

Of ?.

Ik wil een boom overwinteren.

Om de boom goed te kunnen overwinteren dient de boom voorbereid te zijn.

Met ander woorden, de groei moet stoppen, de knoppen moeten in goede conditie zijn zodat ze in het voorjaar weer goed uitlopen.

Heeft het dan zin enig tijd voor de winter te bemesten met een meststof met de waarden 15-10-6 (NPK). Totaal njet, nee dus.

De relatief hoge waarde N zorgt immers voor groei en dat is nou net wat we niet willen.

Beter zou een meststof zijn met een relatief hoge K waarde en een zeer lage N waarde bv. 3-5-26 (NPK).

Dus niet het, hoe moet ik mijn Bonsai bemesten maar wat is doel, wat ik van met bemesting wil?


Wanneer te bemesten?

Men begint met bemesten in het voorjaar wanneer de sapstroom weer op gang gekomen is en eindigt in de herfst.

Doorgaans Maart t/m Oktober.

Vaste of vloeibare meststoffen?

Ze kennen alle twee hun voor- en nadelen.

Helaas, door ervaring zal kennis en aanvoelen van wat hierin opgedaan moeten worden.

Iedere boom reageert anders op toediening van meststoffen.

NOOIT  bemesting of bladbemesting toepassen wanneer de boom in de volle zon staat.