left module 2

Vijver Center

De Goudwinde wil naast een speciaalzaak vooral een trefplaats zijn waar de beginnende en ervaren vijver- en tuinliefhebber uitgebreid en professioneel geïnformeerd en geadviseerd wordt over de nieuwste trends.

left module

Bonsai Center

In het Bonsai Center kunt u terecht voor uw aankoop van prachtige binnen en buiten bonsai-bomen, maar ook alles voor de verzorging van de bonsai.

Nieuwsbrief

Duid aan voor welke nieuwsbrief
u zich wenst in te schrijven:

 

Stijlen

De Acer leent zich uitstekend voor de navolgende stijlen: informeel opgaand (moyogi), de dubbelstam, meerstam, rotsbeplanting en  groepsbeplanting.

Verpotten en wortelsnoei

De Acer kan het beste in het voorjaar verpot worden zodra de knoppen beginnen te zwellen. Verpot je de boom in het najaar dan is deze gevoelig voor vorst. Een verpotting tijdens de zomer kan de boom ook verdragen maar uitsluitend voorafgegaan door een bladsnoei en een zeer goede nazorg. Verpot een Acer in een goed drainerend mengsel. Bij voorkeur akadama en kiryu (70/30). Kiryu mag hierbij ook vervangen worden door Bims. Een aandeel van 100% akadama wordt ook zeer goed verdragen door de Acer. De Acer verdraagt absoluut geen opeenhoping van water in bepaalde delen van de aarde of het grondmengsel. Wortelrot zal hiervan het gevolg zijn.
Voorafgaand aan het verpotten kan de wortelkluit zeer goed worden uitgespoeld met water. Ouder bomen verdragen deze werkwijze minder. De wortelkluit van met name jonge Acers kunnen jaarlijks worden teruggenomen. In het hart van de wortelkluit direct onder de wortelvoet mag een harde snoei worden doorgevoerd. Vermijdt bij het verpotten het ontstaan van holle ruimtes tussen de wortels. Het is zaak de wortels zeer grondig
te snoeien. U dient in uw achterhoofd te houden dat het mengsel tussen de wortels moet komen en er niet alleen bovenop. Breng het mengsel in fasen aan en klop keer op keer tegen de buitenwand van de schaal of container. Niet te lang want dit zal opwerken van de grove korrel naar het
aardoppervlak toe tot gevolg hebben.
Sproei het grondmengsel tot het vochtig is. Maak daarna gebruik van een fijne broes en giet het mengsel door en door. Verpot de gevorderde Acer om de 3 a 4 jaar.

Standplaats en water geven.

Zoals al verwoord kan de Acer redelijk goed met warmte en kou overweg. In de warme tot hete zomermaanden is het wenselijk om de bladeren van niet aan de intense hitte en direct zonlicht bloot te stellen (Gefilterd licht). In de herfst dient u de Acer juist in e volle zon te zetten. Op deze wijze worden de bladkleuren intensiever. Vorst verdraagt de Acer tijdens de winter goed. Het is ook hier wenselijk om de wortels en met name de fijne niet te veel aan vorst bloot te stellen.
Bij de watergift gaat u zo te werk dat u pas dan water geeft zodra het aardoppervlak droog is. Ook hier is het zaak dat u overvloedig water geeft. Daarna geeft u het grondmengsel de kans om weer aan te drogen. Nooit mag er echter water in de schaal blijven staan. Tijdens warme zomerdagen dient meerdere keren per dag water te geven. Het grondmengsel kan anders te snel uitdrogen waardoor de met name de haarwortels het laten afweten. Het gevolg bladsterfte of delen van blad dat verdroogt. Een tekort en een overmaat aan water zijn bij de Acer al snel een probleem.

Winter

Doorgaans kan vorst de boom niet echt deren. Is de boom voorzien van een fijne vertakking dan is het wenselijk om de boom voor de impact van vorst te beschermen.

Onderhoud en vormgeven.

Het beste tijdstip van snoeien ligt in de winter mits u de bomen vorstvrij kunt zetten. Snoeien in het voorjaar kan ook maar zal al vrij snel tot het verschijnsel “bloeden” leiden. In elk geval dient u dan worden vermeden dat dikke takken worden gesnoeid. Ook verdraagt de Acer snoei wanneer de boom in het blad staat. Laat bij het snoeien altijd kleine stompjes staan. Deze drogen in een eigenschap van de Acer. Het jaar na de snoei kunt u deze stompjes prima verwijderen.
Het is zeer goed mogelijk om de boom met een vooruitziende blik te snoeien. Hiermee probeer ik het volgende aan te geven. De boom maakt knoppen aan die tegenover elkaar staan. Door een knop uit te kiezen en een juiste snoei kunt u de groeirichting van de nieuwe scheut hiermee al
vastleggen. Bedraden is hierdoor overbodig geworden. Dit wil echter niet zeggen dat u de Acer niet dmv bedraden kunt of mag corrigeren. Weet echter wel dat de taken breekbaar zijn en dat het draad zeer snel kan ingroeien. Bedraad echter nooit gedurende de winter. Door de afname van de saptoevoer in de takken ontstaat er zeer snel schade aan de takken.
De Acer laat zich heel goed vanaf “nul” weer opbouwen.

Pinceteren

Zodra de knoppen in het voorjaar open gaan kunt u de eindscheut pincetteren. Zorg dat de boom op dat moment over niet al te veel water in zijn wortelkluit beschikt. Heeft de plant op dat moment te veel water voorhanden dan zal dit tot lange internodien leiden. Dit zal wederom geen mooie tak structuur opleveren. Laat maximaal twee bladpaar staan. Snoeien kan men gedurende het gehele groeiseizoen. Laat daarbij de lager gelegen takken wat minder vaak de schaar voelen. Jonge Acers mogen om de twee jaar, één a twee keer geheel van hun blad worden ontdaan. Voorafgaande hierin niet te veel water geven of bemesten.

Bedraden

Het bedraden is bij een Acer niet noodzakelijk wanneer u een gerichte snoei doorvoert. Wilt u bedraden dan mag u dit zeker niet tijdens de winter doen zoals hierboven verwoord.

Bemesten

U dient gecontroleerd te bemesten. Breng zeker niet te veel mest aan. De richtlijn moet hierbij de groei van de boom zijn. Maak zoveel mogelijk gebruik van een meststof op organische basis. Vermijd te hoge stikstofwaarden. Te hoge stikstofwaarden zullen tot waterscheuten leiden. Elke
vorm van het opbouwen van een goede korte vertakking wordt hierdoor bijna onmogelijk gemaakt.

Vermeerderen

Marcoteren, zaaien en stekken zijn bij uitstek de methoden om aan nieuw materiaal te komen. Marcoteer uitsluitend nadat het blad volledig is uitgehard. De ringmethode wordt door de Acer als zeer goed verdragen. Geënte exemplaren laten zich slecht marcoteren. Ik zeg hiermee niet dat het onmogelijk is. Nee in de marcot altijd een deel van de onderstam mee.
Zaden dienen altijd in gedurende 24 uur in een warm waterbad gelegd te worden. Dit water moet de kans krijgen om langzaam af te koelen. Daarna vermengt u de zaden met een handvol turf. Dit mengsel doet in en plasticzak (dichtknopen) en legt u bij een temperatuur van 1 tot 8 graden in de koelkast. Daar dienen ze 60 tot 120 dagen te blijven liggen.
Zaai de zaden uit rond eind februari a begin maart. Plant de zaden op een diepte die twee maal de dikte van het zaad bedraagt. Zaai in een mengsel van 60% gezeefde akadama en 40% grof zand. Stekken kunt u het best rond eind januari doen. De stekken moeten verhout zijn. Ook mag het mengsel waarin ze komen te staan niet te veel water vasthouden. Ze hebben zeer snel de neiging om te gaan rotten. Leg over de stekken een stuk plastic dat niet in contact kan komen met de stekken. Vooraf behandelen met een fungicide tegen schimmelvorming is verstandig.